Vaata

Täielik


Lühendatud Ainult aeg ja pealkiri:

Kavamuudatused

Info kavamuudatuste kohta koos vastavate feedidega ilmub siia siis, kui keegi selle vastu huvi tunneb & soovib miskit sellist kasutada.

Tähelepanu! Kidzone on nüüd Kidzone MAX! Sellega seoses on muutunud URLis kasutatavad KANAL võtmesõnad. Palun asendada kz väärtusega kzmaxee, kzlv väärtusega kzmaxlv ning kzlt väärtusega kzmaxlt. Uued ja vanad võtmesõnad toimivad paralleelselt kuni 31.12.2023.

Alljärgnev info on eelkõige neile, kes soovivad kava kasutamist automatiseerida.

Iga kava URL on kujul https://tigu.kanal2.ee/epg/[KANAL]/[FORMAAT]?[TÄIENDAVAD GET PARAMEETRID], kusjuures:

Võimalikud KANAL väärtused on:

 • k2 - Kanal 2
 • d3ee - Duo 3 EE
 • d3lv - Duo 3 LV
 • d3blt - Duo 3 BLT
 • d4ee - Duo 4
 • d5ee - Duo 5
 • d6ee - Duo 6 EE
 • d6lv - Duo 6 LV
 • d6blt - Duo 6 BLT
 • kanal7ee - Kanal 7 EE
 • kanal7lv - Kanal 7 LV
 • kanal7lt - Kanal 7 LT
 • kino7ee - Kino 7 EE
 • kino7lv - Kino 7 LV
 • kanal7plus - Kanal 7+
 • kanal7plusblt - Kanal 7+ BLT
 • semejka - Semejka
 • myhits - MyHits
 • kzmaxee - Kidzone MAX EE
 • kzmaxlv - Kidzone MAX LV
 • kzmaxlt - Kidzone MAX LT
 • kzm - Kidzone Mini EE
 • kzmblt - Kidzone Mini BLT
 • ek - Eesti Kanal
 • sz - Smartzone
 • fzee - Filmzone EE
 • fzlv - Filmzone LV
 • fzlt - Filmzone LT
 • fzplus - Filmzone Plus
 • szmena - Smartzone MENA
 • kzmaxmena - Kidzone MAX MENA

Võimalikud KANAL eriväärtused on:

Antud eriväärtused nõuavad täiendavat GET parameetrit 'channels', mille väärtuseks peab olema komaga eraldatud list kanali koodidest. Kui parameetrit ei ole lisatud, tagastatakse k2, d4ee ja d5ee kava

 • all - Kõik kanalid
 • combined - Kõik kanalid koos

Võimalikud FORMAAT väärtused on:

 • table - Tabelina
 • view - Tekstina
 • xmltv - XMLTV
 • xml - XML (Vana formaat)
 • json - JSON

Võimalikud TÄIENDAVAD PARAMEETRID on:

 • date - Kuupäev kujul YYYY-MM-DD; kuvab nädala kava, millesse antud kuupäev kuulub. Kui kuupäeva ei ole määratud, kuvatakse valitud kanali kõige uuemat kava. Kuupäeva asemel võib parameetriks olla string '24h' - sellisel juhul kuvatakse lähima 24 tunni kava (alustades hetkel eetris olevast saatest)
 • start - Kuupäev kujul YYYY-MM-DD; määrab, millisest kuupäevast alates kava kuvatakse. Start parameetri kasutamine tühistab "date" parameetri. Kuupäeva asemel võib parameetriks olla string "now" - sellisel juhul kuvatakse kava alates hetkel eetris olevast saatest
 • end - Kuupäev kujul YYYY-MM-DD; määrab, millise kuupäevani (k.a.) kava kuvatakse. Kui end on määramata (aga start on määratud), kuvatakse vaikimisi lähima 7 päeva kava. Kuupäeva asemel võib parameetriks olla string "Ndays" (näiteks 1days, 2days, 7days)
 • channels - Kasutamiseks KANAL eriväärtustega 'all' ning 'combined'. Komaga erialdatud nimekiri kanalikoodidest, mille kava soovitakse.
 • shortcontent - kuvab lühendatud formaati (ainult aeg ja pealkiri)
 • hidenumbers - peidab episoodide numbrid
 • hideletters - peidab episoodide ja hooaegade tähed (jäävad ainult numbrid)

Näiteks:

Kuupäeva järgi on võimalik pärida ka arhiivi. Kanal 2 kava on olemas alates 19.07.2010, Duo 3 (EE & BLT) kava alates 01.09.2021, Duo 3 LV kava alates 01.04.2022, Duo 4 (Kanal 11) kava alates 08.08.2010, Duo 5 (Kanal 12) kava alates 08.06.2011, Duo 6 (EE & BLT) kava alates 01.09.2021, Duo 6 LV kava alates 01.04.2022, Duo 7 EE kava alates 22.04.2021, Duo 7 LV kava alates 30.08.2021, Duo 7 LT kava alates 03.01.2022. ning Kino 7 kava alates 01.04.2022.

Tehniliste küsimuste korral kirjutage palun andres@kanal2.ee ; sisuga seotud küsimused edastage palun heiko.jets@duomedia.tv