Kidzone Mini EE saatekava 22.04.2024 - 28.04.2024

Kava keel: en et ru

Esmaspäev 22.04.2024

06:00 Puu-fu Tom, H1/E5*

06:25 Hot Wheels, H1/E17

06:30 Milo, H1/E29

06:45 Milo, H1/E30

07:00 Põrsas Peppa, H1/E42

07:07 Põrsas Peppa, H1/E43

07:15 Gabby nukumaja, H3/E3

07:40 Kindi Kids, H1/E3

07:45 Põrsas Peppa, H1/E44

07:52 Põrsas Peppa, H1/E45

08:00 Bluey, H1/E3*

08:10 Bluey, H1/E4*

08:20 Miniwhats, H1/E39

08:30 Dino rantšo, H1/E19*

08:45 Dino rantšo, H1/E20*

09:00 Pirata ja Capitano, H1/E23*

09:15 Pirata ja Capitano, H1/E24*

09:30 Remy & Boo, H1/E15

09:45 Remy & Boo, H1/E16

10:00 Joonissari Minu väike poni: Sõprus on imeline, H2/E13

10:25 Kindi Kids, H1/E3*

10:30 Toomas ja sõbrad, H26/E21

10:45 Toomas ja sõbrad, H26/E22

11:00 Väikesed superlennukid, H1/E5

11:15 Väikesed superlennukid, H1/E6

11:30 Puu-fu Tom, H1/E6

11:55 Hot Wheels, H1/E17*

12:00 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E15*

12:15 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E16*

12:30 Milo, H1/E29*

12:45 Milo, H1/E30*

13:00 Põrsas Peppa, H1/E42*

13:07 Põrsas Peppa, H1/E43*

13:15 Põrsas Peppa, H1/E44*

13:20 Põrsas Peppa, H1/E45*

13:30 Bluey, H1/E5

13:40 Bluey, H1/E6

13:50 Miniwhats, H1/E39*

14:00 Väikesed superlennukid, H1/E5*

14:15 Väikesed superlennukid, H1/E6*

15:00 Gabby nukumaja, H3/E3*

15:25 Kindi Kids, H1/E3*

15:30 Toomas ja sõbrad, H26/E21*

15:45 Toomas ja sõbrad, H26/E22*

16:00 Dino rantšo, H1/E21

16:15 Dino rantšo, H1/E22

16:30 Remy & Boo, H1/E15*

16:45 Remy & Boo, H1/E16*

17:00 Väikesed superlennukid, H1/E5*

17:15 Väikesed superlennukid, H1/E6*

17:30 Pirata ja Capitano, H1/E25*

17:45 Pirata ja Capitano, H1/E26*

18:00 Gabby nukumaja, H3/E3*

18:25 Kindi Kids, H1/E3*

18:30 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E15*

18:45 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E16*

19:00 Dino rantšo, H1/E21*

19:15 Dino rantšo, H1/E22*

19:30 Milo, H1/E29*

19:45 Milo, H1/E30*

20:00 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E17

20:15 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E18

20:30 Miniwhats, H1/E39*

20:40 Bluey, H1/E5*

20:50 Bluey, H1/E6*

21:00 Põrsas Peppa, H1/E42*

21:08 Põrsas Peppa, H1/E43*

21:15 Põrsas Peppa, H1/E44*

21:23 Põrsas Peppa, H1/E45*

21:30 Remy & Boo, H1/E15*

21:45 Remy & Boo, H1/E16*

22:00 Puu-fu Tom, H1/E6*

22:25 Hot Wheels, H1/E17*

22:30 Joonissari Minu väike poni: Sõprus on imeline, H2/E13*

22:55 Kindi Kids, H1/E3*

23:00 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E17*

23:15 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E18*

23:30 Toomas ja sõbrad, H26/E21*

23:45 Toomas ja sõbrad, H26/E22*

00:00 Head ööd!

Teisipäev 23.04.2024

06:00 Puu-fu Tom, H1/E6*

06:25 Hot Wheels, H1/E18

06:30 Milo, H1/E31

06:45 Milo, H1/E32

07:00 Põrsas Peppa, H1/E46

07:07 Põrsas Peppa, H1/E47

07:15 Gabby nukumaja, H3/E4

07:40 Kindi Kids, H1/E4

07:45 Põrsas Peppa, H1/E48

07:52 Põrsas Peppa, H1/E49

08:00 Bluey, H1/E5*

08:10 Bluey, H1/E6*

08:20 Miniwhats, H1/E40

08:30 Dino rantšo, H1/E21*

08:45 Dino rantšo, H1/E22*

09:00 Pirata ja Capitano, H1/E25*

09:15 Pirata ja Capitano, H1/E26*

09:30 Remy & Boo, H1/E17

09:45 Remy & Boo, H1/E18

10:00 Joonissari Minu väike poni: Sõprus on imeline, H2/E14

10:25 Kindi Kids, H1/E4*

10:30 Toomas ja sõbrad, H26/E23

10:45 Toomas ja sõbrad, H26/E24

11:00 Väikesed superlennukid, H1/E7

11:15 Väikesed superlennukid, H1/E8

11:30 Puu-fu Tom, H1/E7

11:55 Hot Wheels, H1/E18*

12:00 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E17*

12:15 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E18*

12:30 Milo, H1/E31*

12:45 Milo, H1/E32*

13:00 Põrsas Peppa, H1/E46*

13:07 Põrsas Peppa, H1/E47*

13:15 Põrsas Peppa, H1/E48*

13:20 Põrsas Peppa, H1/E49*

13:30 Bluey, H1/E7

13:40 Bluey, H1/E8

13:50 Miniwhats, H1/E40*

14:00 Väikesed superlennukid, H1/E7*

14:15 Väikesed superlennukid, H1/E8*

15:00 Gabby nukumaja, H3/E4*

15:25 Kindi Kids, H1/E4*

15:30 Toomas ja sõbrad, H26/E23*

15:45 Toomas ja sõbrad, H26/E24*

16:00 Dino rantšo, H1/E23

16:15 Dino rantšo, H1/E24

16:30 Remy & Boo, H1/E17*

16:45 Remy & Boo, H1/E18*

17:00 Väikesed superlennukid, H1/E7*

17:15 Väikesed superlennukid, H1/E8*

17:30 Pirata ja Capitano, H1/E27*

17:45 Pirata ja Capitano, H1/E28*

18:00 Gabby nukumaja, H3/E4*

18:25 Kindi Kids, H1/E4*

18:30 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E17*

18:45 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E18*

19:00 Dino rantšo, H1/E23*

19:15 Dino rantšo, H1/E24*

19:30 Milo, H1/E31*

19:45 Milo, H1/E32*

20:00 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E19

20:15 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E20

20:30 Miniwhats, H1/E40*

20:40 Bluey, H1/E7*

20:50 Bluey, H1/E8*

21:00 Põrsas Peppa, H1/E46*

21:08 Põrsas Peppa, H1/E47*

21:15 Põrsas Peppa, H1/E48*

21:23 Põrsas Peppa, H1/E49*

21:30 Remy & Boo, H1/E17*

21:45 Remy & Boo, H1/E18*

22:00 Puu-fu Tom, H1/E7*

22:25 Hot Wheels, H1/E18*

22:30 Joonissari Minu väike poni: Sõprus on imeline, H2/E14*

22:55 Kindi Kids, H1/E4*

23:00 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E19*

23:15 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E20*

23:30 Toomas ja sõbrad, H26/E23*

23:45 Toomas ja sõbrad, H26/E24*

00:00 Head ööd!

Kolmapäev 24.04.2024

06:00 Puu-fu Tom, H1/E7*

06:25 Hot Wheels, H1/E19

06:30 Milo, H1/E33

06:45 Milo, H1/E34

07:00 Põrsas Peppa, H1/E50

07:07 Põrsas Peppa, H1/E51

07:15 Gabby nukumaja, H3/E5

07:40 Kindi Kids, H1/E5

07:45 Põrsas Peppa, H1/E52

07:52 Põrsas Peppa, H2/E1

08:00 Bluey, H1/E7*

08:10 Bluey, H1/E8*

08:20 Miniwhats, H1/E36

08:30 Dino rantšo, H1/E23*

08:45 Dino rantšo, H1/E24*

09:00 Pirata ja Capitano, H1/E27*

09:15 Pirata ja Capitano, H1/E28*

09:30 Remy & Boo, H1/E19

09:45 Remy & Boo, H1/E20

10:00 Joonissari Minu väike poni: Sõprus on imeline, H2/E15

10:25 Kindi Kids, H1/E5*

10:30 Toomas ja sõbrad, H26/E25

10:45 Toomas ja sõbrad, H26/E26

11:00 Väikesed superlennukid, H1/E9

11:15 Väikesed superlennukid, H1/E10

11:30 Puu-fu Tom, H1/E8

11:55 Hot Wheels, H1/E19*

12:00 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E19*

12:15 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E20*

12:30 Milo, H1/E33*

12:45 Milo, H1/E34*

13:00 Põrsas Peppa, H1/E50*

13:07 Põrsas Peppa, H1/E51*

13:15 Põrsas Peppa, H1/E52*

13:20 Põrsas Peppa, H2/E1*

13:30 Bluey, H1/E9

13:40 Bluey, H1/E10

13:50 Miniwhats, H1/E36*

14:00 Väikesed superlennukid, H1/E9*

14:15 Väikesed superlennukid, H1/E10*

15:00 Gabby nukumaja, H3/E5*

15:25 Kindi Kids, H1/E5*

15:30 Toomas ja sõbrad, H26/E25*

15:45 Toomas ja sõbrad, H26/E26*

16:00 Dino rantšo, H1/E25

16:15 Dino rantšo, H1/E26

16:30 Remy & Boo, H1/E19*

16:45 Remy & Boo, H1/E20*

17:00 Väikesed superlennukid, H1/E9*

17:15 Väikesed superlennukid, H1/E10*

17:30 Pirata ja Capitano, H1/E29*

17:45 Pirata ja Capitano, H1/E30*

18:00 Gabby nukumaja, H3/E5*

18:25 Kindi Kids, H1/E5*

18:30 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E19*

18:45 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E20*

19:00 Dino rantšo, H1/E25*

19:15 Dino rantšo, H1/E26*

19:30 Milo, H1/E33*

19:45 Milo, H1/E34*

20:00 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E21

20:15 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E22

20:30 Miniwhats, H1/E36*

20:40 Bluey, H1/E9*

20:50 Bluey, H1/E10*

21:00 Põrsas Peppa, H1/E50*

21:08 Põrsas Peppa, H1/E51*

21:15 Põrsas Peppa, H1/E52*

21:23 Põrsas Peppa, H2/E1*

21:30 Remy & Boo, H1/E19*

21:45 Remy & Boo, H1/E20*

22:00 Puu-fu Tom, H1/E8*

22:25 Hot Wheels, H1/E19*

22:30 Joonissari Minu väike poni: Sõprus on imeline, H2/E15*

22:55 Kindi Kids, H1/E5*

23:00 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E21*

23:15 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E22*

23:30 Toomas ja sõbrad, H26/E25*

23:45 Toomas ja sõbrad, H26/E26*

00:00 Head ööd!

Neljapäev 25.04.2024

06:00 Puu-fu Tom, H1/E8*

06:25 Hot Wheels, H1/E20

06:30 Milo, H1/E35

06:45 Milo, H1/E36

07:00 Põrsas Peppa, H2/E2

07:07 Põrsas Peppa, H2/E3

07:15 Gabby nukumaja, H3/E6

07:40 Kindi Kids, H1/E6

07:45 Põrsas Peppa, H2/E4

07:52 Põrsas Peppa, H2/E5

08:00 Bluey, H1/E9*

08:10 Bluey, H1/E10*

08:20 Miniwhats, H1/E37

08:30 Dino rantšo, H1/E25*

08:45 Dino rantšo, H1/E26*

09:00 Pirata ja Capitano, H1/E29*

09:15 Pirata ja Capitano, H1/E30*

09:30 Remy & Boo, H1/E21

09:45 Remy & Boo, H1/E22

10:00 Joonissari Minu väike poni: Sõprus on imeline, H2/E16

10:25 Kindi Kids, H1/E6*

10:30 Toomas ja sõbrad, H26/E27

10:45 Toomas ja sõbrad, H26/E28

11:00 Väikesed superlennukid, H1/E11

11:15 Väikesed superlennukid, H1/E12

11:30 Puu-fu Tom, H1/E9

11:55 Hot Wheels, H1/E20*

12:00 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E21*

12:15 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E22*

12:30 Milo, H1/E35*

12:45 Milo, H1/E36*

13:00 Põrsas Peppa, H2/E2*

13:07 Põrsas Peppa, H2/E3*

13:15 Põrsas Peppa, H2/E4*

13:20 Põrsas Peppa, H2/E5*

13:30 Bluey, H1/E11

13:40 Bluey, H1/E12

13:50 Miniwhats, H1/E37*

14:00 Väikesed superlennukid, H1/E11*

14:15 Väikesed superlennukid, H1/E12*

15:00 Gabby nukumaja, H3/E6*

15:25 Kindi Kids, H1/E6*

15:30 Toomas ja sõbrad, H26/E27*

15:45 Toomas ja sõbrad, H26/E28*

16:00 Dino rantšo, H1/E27

16:15 Dino rantšo, H1/E28

16:30 Remy & Boo, H1/E21*

16:45 Remy & Boo, H1/E22*

17:00 Väikesed superlennukid, H1/E11*

17:15 Väikesed superlennukid, H1/E12*

17:30 Pirata ja Capitano, H1/E31*

17:45 Pirata ja Capitano, H1/E32*

18:00 Gabby nukumaja, H3/E6*

18:25 Kindi Kids, H1/E6*

18:30 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E21*

18:45 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E22*

19:00 Dino rantšo, H1/E27*

19:15 Dino rantšo, H1/E28*

19:30 Milo, H1/E35*

19:45 Milo, H1/E36*

20:00 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E23

20:15 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E24

20:30 Miniwhats, H1/E37*

20:40 Bluey, H1/E11*

20:50 Bluey, H1/E12*

21:00 Põrsas Peppa, H2/E2*

21:08 Põrsas Peppa, H2/E3*

21:15 Põrsas Peppa, H2/E4*

21:23 Põrsas Peppa, H2/E5*

21:30 Remy & Boo, H1/E21*

21:45 Remy & Boo, H1/E22*

22:00 Puu-fu Tom, H1/E9*

22:25 Hot Wheels, H1/E20*

22:30 Joonissari Minu väike poni: Sõprus on imeline, H2/E16*

22:55 Kindi Kids, H1/E6*

23:00 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E23*

23:15 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E24*

23:30 Toomas ja sõbrad, H26/E27*

23:45 Toomas ja sõbrad, H26/E28*

00:00 Head ööd!

Reede 26.04.2024

06:00 Puu-fu Tom, H1/E9*

06:25 Hot Wheels, H1/E21

06:30 Milo, H1/E37

06:45 Milo, H1/E38

07:00 Põrsas Peppa, H2/E6

07:07 Põrsas Peppa, H2/E7

07:15 Gabby nukumaja, H3/E7

07:40 Kindi Kids, H1/E7

07:45 Põrsas Peppa, H2/E8

07:52 Põrsas Peppa, H2/E9

08:00 Bluey, H1/E11*

08:10 Bluey, H1/E12*

08:20 Miniwhats, H1/E38

08:30 Dino rantšo, H1/E27*

08:45 Dino rantšo, H1/E28*

09:00 Pirata ja Capitano, H1/E31*

09:15 Pirata ja Capitano, H1/E32*

09:30 Remy & Boo, H1/E23

09:45 Remy & Boo, H1/E24

10:00 Joonissari Minu väike poni: Sõprus on imeline, H2/E17

10:25 Kindi Kids, H1/E7*

10:30 Toomas ja sõbrad, H26/E29

10:45 Toomas ja sõbrad, H26/E30

11:00 Väikesed superlennukid, H1/E13

11:15 Väikesed superlennukid, H1/E14

11:30 Puu-fu Tom, H1/E10

11:55 Hot Wheels, H1/E21*

12:00 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E23*

12:15 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E24*

12:30 Milo, H1/E37*

12:45 Milo, H1/E38*

13:00 Põrsas Peppa, H2/E6*

13:07 Põrsas Peppa, H2/E7*

13:15 Põrsas Peppa, H2/E8*

13:20 Põrsas Peppa, H2/E9*

13:30 Bluey, H1/E13

13:40 Bluey, H1/E14

13:50 Miniwhats, H1/E38*

14:00 Väikesed superlennukid, H1/E13*

14:15 Väikesed superlennukid, H1/E14*

15:00 Gabby nukumaja, H3/E7*

15:25 Kindi Kids, H1/E7*

15:30 Toomas ja sõbrad, H26/E29*

15:45 Toomas ja sõbrad, H26/E30*

16:00 Dino rantšo, H1/E29

16:15 Dino rantšo, H1/E30

16:30 Remy & Boo, H1/E23*

16:45 Remy & Boo, H1/E24*

17:00 Väikesed superlennukid, H1/E13*

17:15 Väikesed superlennukid, H1/E14*

17:30 Pirata ja Capitano, H1/E33*

17:45 Pirata ja Capitano, H1/E34*

18:00 Gabby nukumaja, H3/E7*

18:25 Kindi Kids, H1/E7*

18:30 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E23*

18:45 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E24*

19:00 Dino rantšo, H1/E29*

19:15 Dino rantšo, H1/E30*

19:30 Milo, H1/E37*

19:45 Milo, H1/E38*

20:00 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E25

20:15 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E26

20:30 Miniwhats, H1/E38*

20:40 Bluey, H1/E13*

20:50 Bluey, H1/E14*

21:00 Põrsas Peppa, H2/E6*

21:08 Põrsas Peppa, H2/E7*

21:15 Põrsas Peppa, H2/E8*

21:23 Põrsas Peppa, H2/E9*

21:30 Remy & Boo, H1/E23*

21:45 Remy & Boo, H1/E24*

22:00 Puu-fu Tom, H1/E10*

22:25 Hot Wheels, H1/E21*

22:30 Joonissari Minu väike poni: Sõprus on imeline, H2/E17*

22:55 Kindi Kids, H1/E7*

23:00 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E25*

23:15 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E26*

23:30 Toomas ja sõbrad, H26/E29*

23:45 Toomas ja sõbrad, H26/E30*

00:00 Head ööd!

Laupäev 27.04.2024

06:00 Puu-fu Tom, H1/E10*

06:25 Hot Wheels, H1/E22

06:30 Milo, H1/E39

06:45 Milo, H1/E40

07:00 Põrsas Peppa, H2/E10

07:07 Põrsas Peppa, H2/E11

07:15 Gabby nukumaja, H3/E8

07:40 Kindi Kids, H1/E8

07:45 Põrsas Peppa, H2/E12

07:52 Põrsas Peppa, H2/E13

08:00 Bluey, H1/E13*

08:10 Bluey, H1/E14*

08:20 Miniwhats, H1/E39

08:30 Dino rantšo, H1/E29*

08:45 Dino rantšo, H1/E30*

09:00 Pirata ja Capitano, H1/E33*

09:15 Pirata ja Capitano, H1/E34*

09:30 Remy & Boo, H1/E25

09:45 Remy & Boo, H1/E26

10:00 Joonissari Minu väike poni: Sõprus on imeline, H2/E18

10:25 Kindi Kids, H1/E8*

10:30 Toomas ja sõbrad, H26/E31

10:45 Toomas ja sõbrad, H26/E32

11:00 Väikesed superlennukid, H1/E15

11:15 Väikesed superlennukid, H1/E16

11:30 Puu-fu Tom, H1/E11

11:55 Hot Wheels, H1/E22*

12:00 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E25*

12:15 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E26*

12:30 Milo, H1/E39*

12:45 Milo, H1/E40*

13:00 Põrsas Peppa, H2/E10*

13:07 Põrsas Peppa, H2/E11*

13:15 Põrsas Peppa, H2/E12*

13:20 Põrsas Peppa, H2/E13*

13:30 Bluey, H1/E15

13:40 Bluey, H1/E16

13:50 Miniwhats, H1/E39*

14:00 Väikesed superlennukid, H1/E15*

14:15 Väikesed superlennukid, H1/E16*

15:00 Gabby nukumaja, H3/E8*

15:25 Kindi Kids, H1/E8*

15:30 Toomas ja sõbrad, H26/E31*

15:45 Toomas ja sõbrad, H26/E32*

16:00 Dino rantšo, H1/E31

16:15 Dino rantšo, H1/E32

16:30 Remy & Boo, H1/E25*

16:45 Remy & Boo, H1/E26*

17:00 Väikesed superlennukid, H1/E15*

17:15 Väikesed superlennukid, H1/E16*

17:30 Pirata ja Capitano, H1/E35*

17:45 Pirata ja Capitano, H1/E36*

18:00 Gabby nukumaja, H3/E8*

18:25 Kindi Kids, H1/E8*

18:30 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E25*

18:45 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E26*

19:00 Dino rantšo, H1/E31*

19:15 Dino rantšo, H1/E32*

19:30 Milo, H1/E39*

19:45 Milo, H1/E40*

20:00 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E27

20:15 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E28

20:30 Miniwhats, H1/E39*

20:40 Bluey, H1/E15*

20:50 Bluey, H1/E16*

21:00 Põrsas Peppa, H2/E10*

21:08 Põrsas Peppa, H2/E11*

21:15 Põrsas Peppa, H2/E12*

21:23 Põrsas Peppa, H2/E13*

21:30 Remy & Boo, H1/E25*

21:45 Remy & Boo, H1/E26*

22:00 Puu-fu Tom, H1/E11*

22:25 Hot Wheels, H1/E22*

22:30 Joonissari Minu väike poni: Sõprus on imeline, H2/E18*

22:55 Kindi Kids, H1/E8*

23:00 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E27*

23:15 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E28*

23:30 Toomas ja sõbrad, H26/E31*

23:45 Toomas ja sõbrad, H26/E32*

00:00 Head ööd!

Pühapäev 28.04.2024

06:00 Puu-fu Tom, H1/E11*

06:25 Hot Wheels, H1/E23

06:30 Milo, H1/E41

06:45 Milo, H1/E42

07:00 Põrsas Peppa, H2/E14

07:07 Põrsas Peppa, H2/E15

07:15 Gabby nukumaja, H3/E9

07:40 Kindi Kids, H2/E1

07:45 Põrsas Peppa, H2/E16

07:52 Põrsas Peppa, H2/E17

08:00 Bluey, H1/E15*

08:10 Bluey, H1/E16*

08:20 Miniwhats, H1/E40

08:30 Dino rantšo, H1/E31*

08:45 Dino rantšo, H1/E32*

09:00 Pirata ja Capitano, H1/E35*

09:15 Pirata ja Capitano, H1/E36*

09:30 Remy & Boo, H1/E27

09:45 Remy & Boo, H1/E28

10:00 Joonissari Minu väike poni: Sõprus on imeline, H2/E19

10:25 Kindi Kids, H2/E1*

10:30 Toomas ja sõbrad, H26/E33

10:45 Toomas ja sõbrad, H26/E34

11:00 Väikesed superlennukid, H1/E17

11:15 Väikesed superlennukid, H1/E18

11:30 Puu-fu Tom, H1/E12

11:55 Hot Wheels, H1/E23*

12:00 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E27*

12:15 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E28*

12:30 Milo, H1/E41*

12:45 Milo, H1/E42*

13:00 Põrsas Peppa, H2/E14*

13:07 Põrsas Peppa, H2/E15*

13:15 Põrsas Peppa, H2/E16*

13:20 Põrsas Peppa, H2/E17*

13:30 Bluey, H1/E17

13:40 Bluey, H1/E18

13:50 Miniwhats, H1/E40*

14:00 Väikesed superlennukid, H1/E17*

14:15 Väikesed superlennukid, H1/E18*

15:00 Gabby nukumaja, H3/E9*

15:25 Kindi Kids, H2/E1*

15:30 Toomas ja sõbrad, H26/E33*

15:45 Toomas ja sõbrad, H26/E34*

16:00 Dino rantšo, H1/E33

16:15 Dino rantšo, H1/E34

16:30 Remy & Boo, H1/E27*

16:45 Remy & Boo, H1/E28*

17:00 Väikesed superlennukid, H1/E17*

17:15 Väikesed superlennukid, H1/E18*

17:30 Pirata ja Capitano, H1/E37*

17:45 Pirata ja Capitano, H1/E38*

18:00 Gabby nukumaja, H3/E9*

18:25 Kindi Kids, H2/E1*

18:30 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E27*

18:45 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E28*

19:00 Dino rantšo, H1/E33*

19:15 Dino rantšo, H1/E34*

19:30 Milo, H1/E41*

19:45 Milo, H1/E42*

20:00 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E29

20:15 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E30

20:30 Miniwhats, H1/E40*

20:40 Bluey, H1/E17*

20:50 Bluey, H1/E18*

21:00 Põrsas Peppa, H2/E14*

21:08 Põrsas Peppa, H2/E15*

21:15 Põrsas Peppa, H2/E16*

21:23 Põrsas Peppa, H2/E17*

21:30 Remy & Boo, H1/E27*

21:45 Remy & Boo, H1/E28*

22:00 Puu-fu Tom, H1/E12*

22:25 Hot Wheels, H1/E23*

22:30 Joonissari Minu väike poni: Sõprus on imeline, H2/E19*

22:55 Kindi Kids, H2/E1*

23:00 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E29*

23:15 Kallikarud vallandavad võluväe, H1/E30*

23:30 Toomas ja sõbrad, H26/E33*

23:45 Toomas ja sõbrad, H26/E34*

00:00 Head ööd!