Vaata

Täielik


Lühendatud Ainult aeg ja pealkiri:

Kavamuudatused

Info kavamuudatuste kohta koos vastavate feedidega ilmub siia siis, kui keegi selle vastu huvi tunneb & soovib miskit sellist kasutada.

TÄHELEPANU! Kanalid Kanal 7+, Kanal 7+ BLT ja Semejka suletakse 1. maist. Kanal 7+ BLT asendatakse uue krimikanaliga Duo 5 BLT. Palun muutke oma impordi seadistuses KANAL väärtus kanal7plusblt asemel d5blt. Duo 5 BLT kavad on kättesaadavad viies keeles: eesti, läti, leedu, vene ja inglise keeles. Kuni 31.05.2024 dubleeritakse Duo 5 BLT kavasid ka Kanal 7+ BLT kavade voogu.

Alljärgnev info on eelkõige neile, kes soovivad kava kasutamist automatiseerida.

Iga kava URL on kujul https://tigu.kanal2.ee/epg/[KANAL]/[FORMAAT]?[TÄIENDAVAD GET PARAMEETRID], kusjuures:

Võimalikud KANAL väärtused on:

 • k2 - Kanal 2
 • d3ee - Duo 3 EE
 • d3lv - Duo 3 LV
 • d3blt - Duo 3 BLT
 • d4ee - Duo 4
 • d5ee - Duo 5
 • d5blt - Duo 5 BLT
 • d6ee - Duo 6 EE
 • d6lv - Duo 6 LV
 • d6blt - Duo 6 BLT
 • kanal7ee - Kanal 7 EE
 • kanal7lv - Kanal 7 LV
 • kino7ee - Kino 7 EE
 • kino7lv - Kino 7 LV
 • myhits - MyHits
 • kzmaxee - Kidzone MAX EE
 • kzmaxlv - Kidzone MAX LV
 • kzmaxlt - Kidzone MAX LT
 • kzm - Kidzone Mini EE
 • kzmblt - Kidzone Mini BLT
 • ek - Eesti Kanal
 • sz - Smartzone
 • fzee - Filmzone EE
 • fzlv - Filmzone LV
 • fzlt - Filmzone LT
 • fzplus - Filmzone Plus
 • szmena - Smartzone MENA
 • kzmaxmena - Kidzone MAX MENA

Võimalikud KANAL eriväärtused on:

Antud eriväärtused nõuavad täiendavat GET parameetrit 'channels', mille väärtuseks peab olema komaga eraldatud list kanali koodidest. Kui parameetrit ei ole lisatud, tagastatakse k2, d4ee ja d5ee kava

 • all - Kõik kanalid
 • combined - Kõik kanalid koos

Võimalikud FORMAAT väärtused on:

 • table - Tabelina
 • view - Tekstina
 • xmltv - XMLTV
 • xml - XML (Vana formaat)
 • json - JSON

Võimalikud TÄIENDAVAD PARAMEETRID on:

 • date - Kuupäev kujul YYYY-MM-DD; kuvab nädala kava, millesse antud kuupäev kuulub. Kui kuupäeva ei ole määratud, kuvatakse valitud kanali kõige uuemat kava. Kuupäeva asemel võib parameetriks olla string '24h' - sellisel juhul kuvatakse lähima 24 tunni kava (alustades hetkel eetris olevast saatest)
 • start - Kuupäev kujul YYYY-MM-DD; määrab, millisest kuupäevast alates kava kuvatakse. Start parameetri kasutamine tühistab "date" parameetri. Kuupäeva asemel võib parameetriks olla string "now" - sellisel juhul kuvatakse kava alates hetkel eetris olevast saatest
 • end - Kuupäev kujul YYYY-MM-DD; määrab, millise kuupäevani (k.a.) kava kuvatakse. Kui end on määramata (aga start on määratud), kuvatakse vaikimisi lähima 7 päeva kava. Kuupäeva asemel võib parameetriks olla string "Ndays" (näiteks 1days, 2days, 7days)
 • channels - Kasutamiseks KANAL eriväärtustega 'all' ning 'combined'. Komaga erialdatud nimekiri kanalikoodidest, mille kava soovitakse.
 • shortcontent - kuvab lühendatud formaati (ainult aeg ja pealkiri)
 • hidenumbers - peidab episoodide numbrid
 • hideletters - peidab episoodide ja hooaegade tähed (jäävad ainult numbrid)
 • fields - milliseid välju kuvada. Toimib ainult json formaadiga. Soovitud väljad peavad olema eraldatud komadega, mitmetasandiliste väljade puhul tuleb tasandid eristada punktiga. Näiteks fields=telecast_datetime_tz,translations tagastab saate algusaja ja kõik tõlked; fields=telecast_datetime_tz,translations.et.title tagastab saate algusaja ning eesti keelse pealkirja

Näiteks:

Kuupäeva järgi on võimalik pärida ka arhiivi. Kanal 2 kava on olemas alates 19.07.2010, Duo 3 (EE & BLT) kava alates 01.09.2021, Duo 3 LV kava alates 01.04.2022, Duo 4 (Kanal 11) kava alates 08.08.2010, Duo 5 (Kanal 12) kava alates 08.06.2011, Duo 6 (EE & BLT) kava alates 01.09.2021, Duo 6 LV kava alates 01.04.2022, Duo 7 EE kava alates 22.04.2021, Duo 7 LV kava alates 30.08.2021, Duo 7 LT kava alates 03.01.2022. ning Kino 7 kava alates 01.04.2022.

Tehniliste küsimuste korral kirjutage palun andres@kanal2.ee ; sisuga seotud küsimused edastage palun heiko.jets@duomedia.tv